sâmbătă, 16 aprilie 2011

Foraje puturi

 la tombolă. Soţia lui îi propuse să se întoarcă acasă. Acceptă imediat.
—    N-aţi vrea să serviţi cu noi o ceaşcâ de ceai ? se adresă lui Evans tînăra femeie.
Sesiză o nuanţă de provocare în vocea ei.
—    Cu cea mai mare plăcere.
Colmatarea se caracterizează prin micşorarea permeabilităţii stratului acvifer din jurul puţului ca urmare a operaţiilor de foraje, când calitatea fluidului de foraj şi diferenţa de presiune dintre acesta şi strat permit intrarea fluidului în stratul acvifer foraje puturi apa.
Prima fază de punere în producţie pentru puţurile la care stratul acvifer a fost traversat cu noroi de foraj este decolmatarea. La puţurile pentru apă, la care stratul acvifer nu a fost traversat cu fluid de foraj, nu este nevoie de foraje puturi această fază, deoarece apa din strat, la intrarea în gaura de puţ, nu întâlneşte rezistenta produsă de colmatare

Porniră împreună discutînd despre lucruri mărunte. Soarele strălucea, sufla o briză uşoară, totul era atît de plăcut, atît de firesc.
—    Servitoarea a rămas la serbare, anuntă doamna Merrowdene în timp ce intra în casă.
Se duse în camera ei, îşi scoase pălăria, se aranjă pufin şi reveni ca să pregătească ceaiul. Aprinse o mică lampă de argint sub ceainic, apoi luă trei mici bdluri şi tot atîtea farfurioare de pe o etajeră.
—    Avem un ceai chinezesc veritabil. Noi îl bem întotdeauna după moda chinezească,
din boluri şi nu din ceşti.
Se opri să examineze fundul unuia din bo-luri şi scoase o exclamaţie de îngrijorare :
—    George ! Să-ţi fie ruşine ! Iar ai folosit bolurile astea.
—    Sînt dezolat, draga mea, răspunse pro-fesorul cu un aer vinovat. Sînt atît de prac-tice. Cele pe care le-am comandat pentru mine încă n-au sosit.
—    într-o bună zi ne vei otrăvi pe toţi, îi replică sotia sa cu un rîs sec. Mary le găseşte în laborator şi le pune la loc pe etajeră fără să se mai obosească să le spele. Mai zilele trecute ai folosit unul pentru cianură de potasiu. Zău, George, nu crezi că exagerezi ? E înspăimîntător de periculos.
Merrowdene o privi putin iritat.
—    Am mai spus că Mary nu are ce să caute în laboratorul meu. I-am interzis să se atingă de cel mai mic obiect.
—    Dar uneori ne luăm ceaiul şi acolo. De unde să ştie biata Mary care sînt bolurile din care am băut Profesorul ieşi din cameră bombănind. Su-rîzătoare, sotia lui turnă apa clocotită peste frunzele de ceai şi stinse lampa. Stupefiat. Evans crezu câri ghiceşte planul. Doamna Merrowdene pregătea un nou accident ? îşi aranja un nou alibi ? Voia să-1 pună pe el în situatia de a depune mărturie în favoarea ei dacă s-ar întîmpla ceva ? Stupid din partea ei, mai ales că...
Brusc îşi retinu respiraţia. Turnase ceai în cele trei boluri. Puse unul în fata lui, un altul înaintea ei şi un al treilea pe o măsută, alături de fotoliul .favorit al sotului. Avea un surîs straniu pe buze. Acum   ştia.