sâmbătă, 16 aprilie 2011

Traduceri araba

Ghicitoarea se cutremură. Şi asta făcea parte din scenariu. Evans o ştia, dar totuşi fu impresionat.
—    Aveţi grijă. Să nu faceţi vreo greşeală.
Altminteri, văd o urmare clară : moartea !
Straniu ! Al dracului de straniu !
—    Dacă greşesc, cineva o să moară ? Asta vrei să spui ?
—    Da, domnule.
—    în cazul acesta, zise Evans ridicîn-du-se şi dîndu-i jumătatea de coroană, nu trebuie să fac nici 6 greşeală, nu-i aşa ?
Se îndreptă spre ieşirea din cort. Uşor de spus, mai greu de făcut. O viaţă depindea de el.
Să caute ajutor ? La cine ? Inutil să con-teze pe prietenul său Haydock, căruia-i pu-tea zări silueta puţin mai departe. „Asta nu ne priveşte", era deviza lui Haydock şi asta nu-1 ajuta la nimic.
Haydock stătea de vorbă cu o femeie.
Recunoscu, în femeia care tocmai îşi lua rămas bun de la bătrînul marinar, pe doamna Merrowdene. *Fostul poliţist se îndreptă spre ea. Era o femeie drăguţă, avea o frunte înaltă, ochi frumoşi   căprui   şi. o   expresie  liniştită.
Va oferim servicii de traduceri araba autorizate in si din limba araba.Echipa noastra este alcatuita din traducatori experimentati, vorbitori nativi de limba araba, fiecare traducator fiind specializat intr-un domeniu diferit, cum ar fi juridic, financiar, medical, tehnic si altele. Fie ca aveti nevoie de un volum de lucru mai mic sau mai mare, biroul nostru este mereu aici la dispozitia dumneavoastra. Biroul nostru ofera de asemenea servicii de interpretare si transcriere.
Avea o coafură ce-i accentua aerul   de   ma-donă. Vocea îi era gravă, puţin adormită. îi surîse lui Evans cu amabilitate.
—    Mi s-a părut că v-am recunoscut, doamnă Anthony, adică doamnă Merrowdene, zise el spionînd-o.
El se prefăcu intenţionat că-i greşi numelo.
Ea făcu ochii mari, iar respiraţia i se acce-leră puţin, dar continuă să-1 privească cu fei-mitate şi mîndrie.
—    îmi caut soţul, îi spuse. L-aţi văzut cumva ?
—    Da, acum un moment. A luat-o în-tr-acolo.
Porniră să-1 caute, sporovăind liniştit şi plăcut. Inspectorul fu cuprins de admiraţic. Ce femeie ! Cîtă siguranţă ! Cîtă stăpînire de sine ! Remarcabilă, dar periculoasă — de asta era sigur.
Era mulţumit de felul în care abordase subiectul, dar nu se simţea în largul său. îi dăduse să înţeleagă că o recunoscuse. Aceasta o punea deja în gardă. Nu va încerca să ac-ţioneze în grabă. Mai rămînea Merrowdene. Cum să-1 prevină ?
îl găsiră contemplînd cu un aer visător o păpuşă de porţelan pe care tocmai o cîştigase