sâmbătă, 16 aprilie 2011

Lipsa de dovezi

Lipsă   de   dovezi.   Corect.   Dar.   totuşi... mi-ar plăcea să ştiu...
Căpitanul Haydock se concentră din nou asupra pipei sale.
—    în orice caz. spuse el cu hotărîre, toate acestea nu ne privesc pe noi.
—    N-aş fi atît de sigur.
—    Dar, bine...
—    O clipă. îţi aminteşti ? Aseară am fost în laboratorul lui Merrowdene ?
—    Da. Ne-a vorbit de testul Marsh * cu privire la arsenic. Spunea că tu ar trebui să ştii tot despre asta... că e domeniul tău... chiar a şi chicolit. Niciodată n-ar fi spus acestca daca s-ar fi gîndit un moment.
Evans îl întrerupse.
—    Crezi că ar fi tăcut dac-ar fi ştiut ? Sînt căsătoriţi dc şa^e ani, parcă aşa ai spus. Fac prinsoare că habar nu are că soţia lui este celebra doamnă Anthony.
—    Şi pofvi fi sigur că nu eu voi fi acela de la care o va afla, spuse căpitanul Haydock înţepat.
Evans nu-i dădu nici o atenţie.
* Este un test delicat cu arsenic, folosit în inves-tigaţiile asupra crimelor.

—    Dar continuă. După testul Marsh, Merrowdene a încălzit o substanţă într-o eprubetă. Reziduurile metalice obţinute le-a dizolvat în apă şi le-a precipitat adăugînd nitrat de argint. Este testul specific cloraţilor. O experienţă simplă dar, întîmplător, am reuşit să citesc următoarele cuvinte dintr-o
carte aflată deschisă pe masă. „Hi'SOi descompune cloraţii producînd CI2O4. Provoacă o explozie violentă prin încălzire şi de aceea trebuie păstrată la temperaturi joase şi folosită în cantitate mică".
Haydock îşi privi prietenul cu uimire.
—    Şi ce-i cu asta ?
—    Uite ! In meseria noastră folosim şi noi teste pentru crime, în felul nostru. Adunăm fapte, le gîndim, analizăm ce a rămas după ce am îndepărtat erorile de judecată sau mărturiile false. Dar există şi un alt fel de test, sigur şi destul de... periculos. Un criminal rareori se opreşte la o singură crimă. Dă-i timp, cîmp liber de acţiune şi va comite o nouă crimă. Arestezi un bărbat. Şi-a omo-rît sau nu şi-a omorît soţia ? Probele lipsesc. Ii cercetăm trecutul. Dacă a fost căsătorit de mai multe ori şi de fiecare dată şi-a pierdut sotia într-un mod... mai puţin obişnuit, atunci... întelegi !   E   o   certitudine   morală.