sâmbătă, 16 aprilie 2011

Fostul inspector

Din  acel  moment  poţi  să  începi   să   cauti probe.
—    Bine. Şi ?
—    Ajung la subiect. E foarte bine dacă suspectul are un trecut pe care să-1 cercetezi. Dar să presupunem că îl prinzi pe ucigaş la prima lut crimă. Testul nostru nu mai e va-labil. Să admitem că suspectul achitat îşi re-face viaţa sub un alt nume. Va repeta el oare crima sau nu ?
—    Dar asta e-o idee groaznică.
—    Şi-atunci continui să crezi că lucrurile acestea nu ne privesc ?
—    Da. N-ai nici un motiv să pui la îndo-ială inocenţa doamnei Merrowdene.
Fostul inspector tăcu un moment, apoi con-tinuă rar :
—    Ţi-am mai spus că n-am găsit nimic suspect în trecutul ei. Nu este întru totul adevărat. A avut un tată vitreg. La optsprezece ani s-a îndrăgostit. Tatăl vitreg s-a folosit de autoritatea sa ca să împiedice o eventuală căsătorie cu acest tînăr. în cursul unei plimbări cu amintitul tată vitreg, acesta s-a apropiat
cam mult de marginea unei faleze abrupte. Terenul i-a cedat sub picioare... a căzut şi a murit.
— Doar nu te gîndeşti că...
 —    A fost un accident. Otrăvirea lui Anthony a fost şi ea un accident. Nu s-ar fi ajuns niciodată la judecată în acest caz dacă n-ar fi ieşit la iveală că exista un alt bărbat care a dispărut, în paranteză fie spus, nemulţumit, pare-se de verdictul juriului. Ascultă-mă pe mine, Haydock, unde apare femeia
asta, mă tem de un alt... accident.
Bătrînul căpitan ridică din umeri.
—    Mă-ntreb cum 1-ai putea împiedica.
—    Şi eu mă-ntreb, spuse Evans fără entu-ziasm.
—    în locul tău aş lăsa-o baltă, zise căpita-nul Haydock. Nu iese nimic bun cînd te amesteci în treburile altora.
Sfatul îi displăcu ex-inspectorului care avea o fire răbdătoare dar tenace. îşi luă ră-mas bun de la prietenul său şi se reîntoarse în sat, gîndindu-se la o acţiune încununată de succes.
Intrînd la oficiul poştal să cumpere nişte timbre, se izbi, din greşeală, tocmai de subiectul preocupărilor sale, George Merrow-dene. Fostul profesor de chimie era un omu-leţ cu un aer visător, amabil şi blînd, dar complet distrat. îl recunoscu pe Evans, îl sa-lută cu căldură şi se aplecă să adune  scriso-