sâmbătă, 16 aprilie 2011

Scoala de soferi

Evans fu mai rnpid, le adună şi i le dădu cerîndu-şi scuze.
() privire fugară pe antetul unuia din pli-curi fu suficientă să-i reînvie îndoielile. Era de la o binecunoscută firmă de asigurări.
Se hotărî pe loc. Amabilul George Mer-rowdene se trezi mergînd pe stradă în com-pania poliţistului, vorbindu-i despre asigura-rea pe viaţă pe care tocmai a contractat-o în favoarea soţiei sale. Care era părerea lui Evans despre această companie de asigurări ?
—    Am făcut cîteva amplasamente nu prea reuşite, mărturisi profesorul, şi am avut cî-teva pierderi destul de grele, iar dacă mi s-ar întîmpla o nenorocire, soţia mea s-ar trezi în-tr-o situaţie dificilă. Această asigurare, însă, rezolvă problema.
—    Ea nu s-a împotrivit acestei idei ? în-trebă Evans cu un ton neutru. Unele femei au scrupule, un fel de   teamă   superstiţioasă.
—    Oo ! Margaret e foarte practică, su-rîse Merrowdene. Nu-i deloc o femeie super-stiţioasă. Şi, de fapt, a fost ideea ei, dacă-mi aduc bine aminte. Nu-i place să mă vadă în-grijorat.
Evans aflase ce dorea. Se despărti de celă-lalt şi buzele sale schiţară un zîmbet nemul-ţumit. Ce coincidentă : domnul Anthony contractase şi el o asigurare pe via'ă în favoarea sotiei cu cîteva săptămîni înainte de a muri.
Atentie mare atunci cand va inscrieti la o scoala de soferi. Unele firme au costuri ascunse pe care nu le afiseaza pe pagina web si pe care le aflati cand este prea tarziu. Inainte de a lua o decizie este bine sa cereti urmatoarele informatii:
Obişnuit să creadă în instinctele salc. era sigur că nici de astă-dată nu se înşela. Dar ce să facă ? Nu rîvnea să prindă un criminal după ce săvîrşise fapta. Voia doar să prevină crima. Ceea ce era un lucru diferit şi mult mai dificil.
Rămase gînditor în tot restul zilei. în par-cul castelului se desfăşura sărbătoarea Ligii Primrose. Evans se îndreptă într-acolo. Se amuză, cheltuind cîteva monede, să ghicească greutatea unui porc, să tragă la ţintă, dar fata lui continuă să păstreze o expresie ab-sentă şi concentrată. îşi permise chiar să sa-crifice o jumătate de coroană la Zara, ghici-toarea în globul de cristal. Nu putu sâ nu su-rîdă amintindu-şi cît îi dăduseră de lucru, odinioară, aceste ghicitori. Nu prea dădu atentie la ceea ce-i spunea Zara pînâ ce nu-1 frapă un cuvînt.
—    Foarte, foarte curînd, te vei angaja în-tr-o chestiune de viaţă sau de moarte... de viaţă sau de moarte pentru o persoană.
—    Cum ? Ce ? întrebă el brusc.
—    Aveţi de luat o hotărîre. Fiţi prudent, foarte prudent... Cea mai mică greşeală... cel mai mic pas greşit...